Socialchef

Överkalix kommun

Rekryteringar

 

Överkalix kommun ligger i hjärtat av Norrbotten, av många kallad Sveriges vackraste kommun. Här möts berg och dalar i ett unikt floddelta. I Överkalix bor ca 3 300 invånare och området sträcker sig över en stor geografisk yta med varierad bebyggelse, landsbygd och fantastiska naturområden. Vår uppgift är att erbjuda god service med hög kvalitet till invånarna och att verka för att Överkalix ska vara en attraktiv kommun att växa upp, utbildas, bo, arbeta och åldras i.

Läs mer på www.overkalix.se 

Som socialchef är du den ledande tjänstemannen för kommunens sociala verksamhet, stöd och omsorg. Du är direkt underställd kommundirektören och ingår i kommunens centrala ledningsgrupp. Tillsammans med och genom socialas ledningsgrupp arbetar du med att verkställa politiska beslut och med att utveckla verksamheten. Organisatoriskt ligger socialas verksamhet under ett av kommunstyrelsens utskott, sociala omsorgsutskottet. Verksamheten ansvarar för äldreomsorg, omsorg om personer med funktionsnedsättning, socialpsykiatriområdet, kommunal hälso- och sjukvård samt individ- och familjeomsorg.

I fokus för arbetet är gott ledarskap, kvalitet, kostnadseffektivitet och förnyelse. En del av utmaningarna är att skapa förutsättningar för en effektiv verksamhet, klara av kompetensförsörjningen, utveckla organisationen och säkerställa hög brukar- och medarbetarnöjdhet.

Som person är du tydlig, målmedveten och tänker strategiskt. Du kan fatta beslut och säkerställa genomförande. Du har god samarbets- och kommunikationsförmåga. Med god förmåga att skapa förtroende och samverka med medarbetare, förtroendevalda, kommuninvånare och fackliga organisationer skapar du ett framgångsrikt lag. Du har ett engagerande och inspirerande sätt att leda där du tar tillvara och utvecklar personalens kompetens.

Överkalix kommun söker dig med akademisk examen som arbetsgivaren bedömer som relevant mot tjänsten. Du har flerårig erfarenhet som ledare i offentlig sektor, samt erfarenhet av strategiskt arbete. Du har också goda kunskaper om de lagar och förordningar som styr verksamheten. Det är viktigt att du har kännedom om och förståelse för socialtjänstens och den kommunala hälso- och sjukvårdens uppdrag och villkor.

Krav: B-körkort.

Anställningen är ett tidsbegränsat tidsförordnande. 

För mer information om tjänsten kan du också kontakta kommundirektör Astrid Isaksson tel 0926-740 02 eller personalchef Siv Larsson, personalchef, 0926-740 20. Fackliga företrädare nås via kommunens växel tel 0926-740 00.

Sista ansökningsdag: 2019-01-27
  • Esk
  • hrk
  • AAA