Sektionschef Produktion/Drift Anrikningsverket

Boliden Aitik

Rekryteringar

I drift sedan 1968 och belägen strax söder om Gällivare ligger Boliden Aitik, Sveriges största koppargruva och världens mest produktiva koppardagbrott. Fyndigheten består av kopparkis som innehåller koppar, guld och silver. Boliden Aitik har ~780 anställda och är Gällivare kommuns största privata arbetsgivare.

I nuläget bryts och anrikas här över 38 miljoner ton malm med en planerad ökning till 45 miljoner ton malm inom några få år. Dagbrottet är hittills cirka 3,5 km långt, 1,1 km brett och 450 meter djupt. Här finns också några av världens största maskiner. Arbetet sker med hjälp av bergtruckar som fullastade väger 570 ton, och vars hjul mäter 4 meter i diameter, grävmaskiner vars skopor rymmer upp till 45 kubikmeter berg, hjullastare som väger 190 ton samt borrmaskiner som väger 181 ton och borrar 16 meter djupa hål.

Vill du veta mer om bolaget besök: https://www.boliden.com/sv/verksamhet/gruvor/boliden-aitik

I augusti 2010 passerades en viktig milstolpe för gruvverksamheten i Aitik när det nya anrikningsverket invigdes. Det är ett modernt anrikningsverk med ny infrastruktur och logistiklösning som ytterligare förstärker Aitiks marknadsposition som en av världens mest produktiva och effektiva gruvor. Expansionen bidrog till att både gruvans produktion och livslängd ökade. Anrikningsverket söker nu en ersättare till rollen:

Sektionschef Produktion/Drift

Arbetet innebär budget och personalansvar för ~60 talet medarbetare. Rollen är essentiell för att klara det uppsatta målet på årlig brytning av 45 miljoner ton malm.

För att uppnå målet kommer Du arbeta aktivt med att utveckla organisationen och arbetsmetoder genom att uppmuntra till samarbete, delaktighet och kunskapsspridning. Du är ansvarig för att leda och planera den operativa verksamheten i anrikningsverket samt arbetsledning av ett antal arbetsledare med tillhörande skiftlag.

Utöver arbetet att leda den dagliga produktionen tillkommer ett antal andra områden som bidrar till att säkerställa produktionen, utveckla verksamheten och skapa en trygg och säker arbetsmiljö. Inom ramen för rollen ingår arbete med:

  • Säker arbetsmiljö, ansvarig för att driva och utveckla säkerhetskulturarbetet inom sektionen. HMS (Hälsa, Miljö och Säkerhet) är av stor vikt för Boliden.
  • Vara drivande i förbättrings och standardiseringsarbete inom New Boliden Way exempelvis.
  • Personalansvar - leda och fördela arbetsuppgifter, personalutveckling, mål- och utvecklingssamtal, rehabilitering, rekrytering.
  • Samarbeta och driva utveckling med externa leverantörer
  • Samarbeta och driva utveckling internt med olika avdelningar
  • Uppföljning av utfall gällande säkerhet, produktion och ekonomi

Du är direkt underställd Avdelningschefen ingår i ledningsgruppen för Anrikningsverket

Din bakgrund:

Som Sektionschef Produktion/Drift behövs en utbildning och/eller erfarenhet kopplat mot uppgifterna för att lyckas driva anläggningen enligt uppsatta mål. Personen har en tekniskt inriktad utbildning mot drift/produktion och har goda kunskaper inom gruvindustri. Kandidaten är en stark och synlig ledare med stark social kompetens. Tillsammans med sina anställda driver personen förändrings- och utvecklingsarbetet där en förmåga att engagera, inspirera och utveckla sina medarbetare är viktiga egenskaper. Personen är resultatinriktad och med detta säkerheten i första hand. Tjänsten kräver goda datorkunskaper och att personen kan uttrycka sig väl muntligt och skriftligt, på såväl svenska som engelska.

Sista ansökningsdag: 2019-05-01
  • Esk
  • hrk
  • AAA