Sektionschef HR

Boliden Aitik

Rekryteringar

I drift sedan 1968 och belägen strax söder om Gällivare ligger Boliden Aitik, Sveriges största koppargruva och världens mest produktiva koppardagbrott. Fyndigheten består av kopparkis som innehåller koppar, guld och silver. Boliden Aitik har ~780 anställda och är Gällivare kommuns största privata arbetsgivare.

I nuläget bryts och anrikas här över 38 miljoner ton malm med en planerad ökning till 45 miljoner ton malm inom några få år. Dagbrottet är hittills cirka 3,5 km långt, 1,1 km brett och 450 meter djupt. Här finns också några av världens största maskiner. Arbetet sker med hjälp av bergtruckar som fullastade väger 570 ton, och vars hjul mäter 4 meter i diameter, grävmaskiner vars skopor rymmer upp till 45 kubikmeter berg, hjullastare som väger 190 ton samt borrmaskiner som väger 181 ton och borrar 16 meter djupa hål.

Vill du veta mer om bolaget besök: https://www.boliden.com/sv/verksamhet/gruvor/boliden-aitik

Organisationen befinner sig i expansion och vill förstärka sin organisation med ledare som har kapacitet att bidra till denna utveckling. En viktig befattning för att möjliggöra detta är den vakanta rollen som:

Sektionschef HR

Boliden Aitik söker dig som vill utveckla en organisation som är i förändring och leda den till nästa nivå. HR-Sektionen omfattar generell HR och kompetensutveckling, men även Boliden Aitik Visit Centre ingår i ansvaret. Då verksamheten är i expansionsfas är arbete med långsiktig kompetens- och personalförsörjning av hög prioritet. Det här är en roll med många utmaningar där du får möjlighet att vara med i utvecklingen av Boliden Aitiks organisation och dess ledarskap.

Sektionen levererar HR i verksamheten utifrån organisationens behov och du är ansvarig förändringsledare inom HR området. HR är både en stödfunktion och en expertfunktion, strategiska frågor såväl som operativ verksamhet ingår i den dagliga tjänsten. Du har budgetansvar för den egna sektionen samt förhandlingsansvar och företräder arbetsgivaren i partsfrågor.

Exempel på arbetsuppgifter/projekt som rollen och sektionen ansvarar för:

 • Säkerställa och utveckla organisationen i sektionen – att roller och samarbeten faller på plats.
 • Att säkerställa att Boliden Aitik utvecklar sin kompetensförsörjning såväl internt som externt – Boliden Aitik är i en expansiv fas såväl produktions som personalmässigt.
 • Utveckla befintliga ledare i organisationen – genomföra Bolidens ledarskapsfilosofi från ord till handling
 • Fortsätta och utveckla den goda samverkan med de fackliga organisationerna
 • Lokal stakeholder i implementationen av nytt HRM/HRIS-system – centralt projekt
 • Ansvar för att följa upp och utveckla HR´s processer för Boliden Aitik, tex säkerställa kvalitet i löpande frågor såsom rekrytering, rehabilitering

Från central HR finns stöd och sker transaktioner inom, lön, tidrapportering, medarbetarundersökningar, kompensationsfrågor.

I sektionen ingår en supportfunktion för hela Boliden Aitik avseende tex intern service, resebokning, fakturor. Därtill ligger också Boliden Aitik Visit Centre i sektionen, där bedrivs en mångfacetterad besöksverksamhet

Din bakgrund:

Som Sektionschef HR har du utbildning och/eller erfarenhet kopplat mot uppgifterna för att lyckas driva sektionen enligt uppsatta mål.

 Vi tror att du har:

 • lett/medverkat i ett flertal organisationsförändringar och även deltagit i utveckling av organisationer och medarbetare.
 • en gedigen erfarenhet av att leda människor och större projekt.
 • drivit komptensförsörjningsinitiativ såväl internt som externt
 • har en god kunskap om arbetsrätt och kollektivavtal
 • en högskole-/universitetsinriktad utbildning inom personalområdet eller motsvarande kompetenser förvärvat genom erfarenhet.
 • en mkt god nivå på svenska och engelska i tal och skrift

 Vi tror att du är:

 • en synlig ledare med stark social kompetens
 • en god kommunikatör
 • en god relationsbyggare
 • genuint intresserad av att leda och utveckla medarbetare och verksamhet
 • en person med hög integritet
 • drivande och leveransstark
Sista ansökningsdag: 2019-05-01
 • Esk
 • hrk
 • AAA