Rektor

Kalix

Rekryteringar

 

Kalix kommun med närmare 17 000 invånare har en väl utbyggd privat och offentlig service och ett brett näringsliv i stark utveckling. I Kalix njuter vi av boendemiljöer i vacker natur med närhet till älven och skärgården. Här finns Bottenvikens röda guld – Kalixlöjrom.

Furuhedsskolan erbjuder tolv nationella program fördelade på sju yrkesprogram och fem högskoleförberedande program, introduktionsprogrammet med fem olika spår, gymnasiesärskola samt lärlingsutbildning. Inom lärlingsutbildningen är det olika spår, barn- och fritidsprogrammet,  handels och administrationsprogrammet samt restaurang och livsmedelsprogrammet. 

Skolan invigdes höstterminen 1970. Skolans olika verksamheter är koncentrerade till ett antal byggnader på samma område. Lokalerna är renoverade ett par gånger och är fräscha och funktionella. Furuhedsskolan har idag cirka 640 elever främst från Kalix men även från ett antal andra kommuner. Ett hundratal personer arbetar vid skolan.

Skolan samarbetar med ett antal externa utbildningsanordnare och har även internationella elevutbyten.

Från och med hösten 2014 är skolan certifierad FN-skola.

Läs mer på www.kalix.se 

Som ledare skapar du goda relationer och ett gott samarbetsklimat med personal, elever, föräldrar och övriga omvärldskontakter. Genom att våga utmana din omgivning på ett positivt sätt skapar du ett konstruktivt arbetssätt som fokuserar på delaktighet och goda lösningar. 

Tillsammans med dina rektorskollegor ser du till att vardagen fungerar för skolan som helhet och driver gemensamt det systematiska arbetsmiljöarbetet. Du ansvarar för de skolgemensamma uppgifter som ledningsgruppen fördelar mellan sig och har skolans intresse för ögonen i alla beslut som gäller den egna skolenheten.

Via Utbildningsnämnden har ledningsgruppen för gymnasieskolan och vuxenutbildningen getts uppdraget att stärka och utveckla samverkan mellan gymnasieskolan och vuxenutbildningen och möta Näringslivets behov av arbetskraft. Arbetet med nyanlända och integration är också ett viktigt uppdrag. 

Stor vikt kommer att läggas på personliga egenskaper samt samarbetsförmåga, flexibilitet och empatisk förmåga.      

Du har högskoleutbildning med pedagogisk inriktning och goda kunskaper om utbildningssystemet samt gymnasieskolans uppdrag. Erfarenhet av pedagogiskt arbete i skolan är ett krav. Du har erfarenhet av arbete som skolledare och har arbetat med utvecklingsarbete i någon form. Vi förutsätter att du har grundläggande ekonomiskt kunnande och ser gärna att du har gått den statliga rektorsutbildningen.

 

Sista ansökningsdag: 2018-10-07
  • Esk
  • hrk
  • AAA