Regionchef Nord

Rädda Barnen

Rekryteringar

Rädda Barnen kämpar för barns rättigheter. Vi väcker opinion och stöder barn i utsatta situationer – i Sverige och i världen. Vi ser en värld som tillgodoser varje barns rätt till liv och utveckling, trygghet och skydd och rätt till delaktighet. Vårt uppdrag är att verka för och inspirera till genomgripande förbättringar i hur barn behandlas och att uppnå omedelbara och bestående förändringar i deras liv. Rädda Barnen är en folkrörelse som stöds av närmare 179 000 medlemmar och givare. Vi är ca 350 anställda i Sverige varav ett 100-tal tjänster finns på regionala kontor runtom i landet, och ett 30-tal tjänster är internationellt placerade. Rädda Barnen är en av 29 medlemsorganisationer inom Internationella Rädda Barnen och tillsammans är vi närmare 24 000 medarbetare verksamma i mer än 120 länder.

Läs mer på www.raddabarnen.se 

Att jobba för Rädda Barnen är att göra skillnad
Som medarbetare på Rädda Barnen vet du att ditt arbete bidrar till att göra världen till en bättre plats för barn och du är omgiven av engagerade kollegor som delar gemensamma värderingar.

Om uppdraget

Regionchefen har övergripande ansvar för verksamheten inom regionen, personalansvar samt ansvar för planering, finansiering, budget och uppföljning inom regionen. Verksamheten bedrivs utifrån den av styrelsen fastställda strategiska planen och omfattar både genomförande av idéburen professionell verksamhet och stöd till medlemsrörelse och frivilliga i regionen.

I rollen ingår att både stödja arbetet med direkta insatser för barn i utsatta situationer och att stödja och utveckla arbetet med lokalt påverkansarbete. En stor del av arbetet utförs av ideellt engagerade medlemmar organiserade i distrikt och lokalföreningar samt av andra frivilliga. En förutsättning för att lyckas i rollen som regionchef är att ha god kännedom om det svenska civilsamhällets villkor och roll. Regionchefen företräder också Rädda Barnen i externa sammanhang, självständigt eller tillsammans med representanter för medlemsrörelsen i olika nätverk och vid seminarier el dyl. Regionchefen kan också ha delegerat nationellt ansvar för olika utvecklingsområden eller projekt.  

Rädda Barnen vill riktningsmässigt stimulera sociala innovationer i hela samhället. I region nord finns ett särskilt ansvar för innovation i lands- och glesbygd. Ett intresse och erfarenhet av innovationsarbete och kunskap om de särskilda förutsättningar som finns i inlandskommuner är meriterande för rollen.

Placering av tjänsten på något av de tre kontoren i regionen, Luleå, Umeå eller Östersund. 

Vem söker vi?

För att lyckas i rollen ser vi att du som söker har följande kvalifikationer:

Högskoleexamen inom relevant område eller motsvarande kunskap inhämtad på annat sätt

Flerårig och välmeriterad ledarerfarenhet byggt på ett coachande och inkluderande ledarskap, tydlig kommunikation och målstyrning

Erfarenhet av förändringsledning från näringsliv, offentlig sektor eller civilsamhället

Erfarenhet av att hantera ekonomi, finansiering, budget och uppföljning

Erfarenhet av att representera en verksamhet – lokalt, regionalt, nationellt gentemot samarbetspartners, media, samhällsaktörer och myndigheter

Goda kunskaper i MS Officepaketet

Mycket goda kunskaper i tal och skrift i svenska och engelska

Goda kunskaper om ekonomisk rapportering och redovisning

Körkort

 

Meriterande är:

Förvaltningslinjen eller statskunskap, civilekonom

Andra språk som arabiska, kurdiska, somaliska, farsi/dari

Erfarenhet av finansiering genom idéburna offentliga partnerskap

 

Alla medarbetare i Rädda Barnen förväntas självklart efterleva organisationens värderingar. Personliga egenskaper vi ser är viktiga för att lyckas i rollen är att du leder och inspirerar andra. Du fattar i god tid effektiva och väl genomtänkta beslut. Du tar personligt ansvar och förbättrar din egen och gruppens prestation.

  • Esk
  • hrk
  • AAA