Myndighetschef/Vd

RKM/Länstrafiken

Rekryteringar

                                         

Vi söker en framtidsinriktad Myndighetschef/Vd som ska leda och utveckla verksamheten för en attraktiv och hållbar kollektivtrafik i Norrbottens län.

Myndigheten ansvarar för den regionala kollektivtrafiken och har en tydlig strategisk roll med politisk styrning. Myndigheten är ett kommunalförbund med Region Norrbotten och länets fjorton kommuner som sina medlemmar. Läs mer på www.rkmbd.se

Länstrafiken i Norrbotten AB ingår i myndigheten och är ett helägt dotterbolag, med dotterdotterbolagen Bussgods i Norrbotten AB och Serviceresor i Norr AB. I myndigheten ingår även intressebolagen Norrtåg AB och Transitio AB. Läs mer på www.ltnbd.se

Myndighetschefen är Vd för bolagen och ska på ett affärsmässigt sätt leda och profilera organisationen mot visionen i tydliga strategier och mål, som bidrar till regional utveckling. Vd för bolagen ansvarar för den löpande förvaltningen, utveckling samt effektivisering av verksamheterna.

Rollen innebär även att bygga starka och långsiktiga relationer med många olika intressenter och ett nära samarbete med kommuner, regionen, trafikföretagen och andra aktörer. Det ställer stora krav på förmågan att kommunicera tydligt och skapa förtroende i olika sammanhang. Arbetet kräver ett strategiskt förhållningssätt, ett stort samhällsintresse och en förmåga att omsätta visioner till praktisk handling.

I uppdraget ingår att administrera kollektivtrafikmyndighetens sammanträden.

Den nya Myndighetschefen/Vd:n har en lämplig akademisk utbildning och ett antal års erfarenhet av företagsledande befattning. Det är en fördel men inget krav om personen har erfarenhet av politisk styrd organisation. Erfarenheterna bör även innefatta goda kunskaper inom ekonomi, förståelse och intresse av infrastrukturfrågor samt goda kunskaper i tal och skrift.

Som person är du självgående med en öppen och positiv attityd med hög integritet. Eftersom Myndighetschef/Vd kommer att företräda myndigheten är det viktigt med en kompetent, förtroendeskapande, representativ och personlig framtoning.

Du är en modern ledare som inser betydelsen av välmotiverade medarbetare. En god lagledare som kan entusiasmera sin omgivning och få alla att arbeta åt samma håll. Du är uthållig och kan arbeta långsiktigt när det gäller utmaningar inom branschen och myndigheten som organisation.

Lugn, strategisk och resultatorienterad är andra viktiga egenskaper.

RKM har sitt kontor i Luleå och Länstrafikens kontor finns i Överkalix.

Välkommen att kontakta ansvarig konsult Katarina Stehn, 070-355 36 33 för ytterligare information.

Sista ansökningsdag: 2019-03-06
  • Esk
  • hrk
  • AAA