Kyrkogårds- och fastighetschef

Piteå församling

Rekryteringar

 

 

Kyrkogårds- och fastighetschef till Piteå församling

Piteå församling är en av Luleå stifts största församlingar med cirka 22 000 medlemmar. Geografiskt sträcker sig församlingen från Markbygden ned till kusten. I församlingen ingår fem kyrkor varav två är samarbetskyrkor med EFS. Verksamheten präglas av goda kontakter och samarbeten med både skola och övriga samhället. Piteå församling når också olika åldrar med en etablerad volontärverksamhet. Församlingen driver även mångkulturella mötesplatser med bland annat projekt för asylsökande och svenska för invandrare.  Kyrkogårdsförvaltningen i Piteå församling ansvarar bland annat för sex kyrkogårdar med ekonomibyggnader och maskiner, två kyrkor med tillhörande församlingshem, tre mindre kyrkor i utkanten av församlingen och tre begravningskapell.

Mer information om församlingen finner du på Piteå församlings hemsida: www.svenskakyrkan.se/pitea

 Som kyrkogårds- och fastighetschef ingår du i församlingens ledningsgrupp och har ett delegerat verksamhetsansvar, budget-, personal- och arbetsmiljöansvar för kyrkogårdsarbetare, vaktmästare och lokalvårdare. Antalet personer att arbetsleda är 13 (årsanställda), samt 10-15 säsongsanställda under sommaren. Kyrkogårds- och fastighetschefens närmaste chef är kyrkoherden.

 Dina arbetsuppgifter blir:

  • Leda och fördela arbetet inom Kyrkogårds- och fastighetsförvaltningen.
  • Ansvara för planering och genomförande av kyrkogårdarnas och fastigheternas drift och underhåll.
  • Ansvara för förvaltningens budget- och resultatarbete
  • Administrera avtal, bidragansökningar, upphandlingar och markfrågor.
  • Ansvara för systematiskt brandskydds-och arbetsmiljöarbete
  • Personaladministrativa uppgifter såsom schema, löne- och utvecklingssamtal och målmedvetet jobba för en god arbetsmiljö.
  • Vara beredande och föredragande i kyrkoråd och kyrkofullmäktige när det gäller kyrkogårds- och fastighetsfrågor

Du som söker har en relevant fackkunskap för befattningen förvärvad genom utbildning och/eller arbetslivserfarenhet. Du har erfarenhet av arbetsledning och ekonomisk förvaltning. Gällande administration har du god struktur i arbetet och är van att uttrycka dig i både tal och skrift. Du trivs med att jobba i team med en vana att delegera samt har en utvecklad samarbetsförmåga.

Du är medlem i Svenska kyrkan och lojal med dess tro och tradition. Du innehar har minst B-körkort och har tillgång till egen bil.

Om du har erfarenhet av arbete i en förtroendemannastyrd organisation och kännedom om Svenska kyrkans verksamhet är det meriterande. Bifoga ett personligt brev till din ansökan. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet. Tillträde enligt överenskommelse. 

Facklig företrädare är Lennart Viklund (kommunal) 0911-27 41 23, mail: lennart.viklund@svenskakyrkan.se

Sista ansökningsdag: 2017-10-09
  • Esk
  • hrk
  • AAA