IT-strateg

Lulebo

Rekryteringar

 

Lulebo AB startade i början av 1996 genom ett övertagande av stiftelserna Lulebostäders och Bostadsbyggens fastigheter. Idag omsätter Lulebo drygt 600 miljoner kronor och är en av landets större allmännyttiga bostadsföretag.

Bolaget äger och förvaltar cirka 7 400 lägenheter, varav ungefär 1 000 studentbostäder, samt drygt 125 kommersiella lokaler i de flesta av Luleås stadsdelar. Yttre skötsel och om- och tillbyggnad av fastigheterna upphandlas externt. Som kommunens egna bostadsbolag har Lulebo en viktig roll i Luleås utveckling.

Läs mer på www.lulebo.se 

Lulebo söker nu en IT-strateg med huvudansvar för att förankra, kommunicera och följa upp IT- policy, digitala strategier och andra styrdokument inom IT-området. Du tar fram beslutsunderlag till ledningen avseende digital utveckling, analyserar behov inom digitalisering och föreslår strategier för att nå mål. I tjänsten ingår även att hantera på Lulebo uppkomna IT- relaterade ärenden av varierande slag. 

Vi söker dig med högskoleutbildning inom IT, exempelvis som systemvetare, alternativt erfarenhet som bedöms likvärdig. Du har erfarenhet av projektledning inom IT-projekt, arbete med digital utveckling på strategisk nivå samt kunskap om behovs- och kravanalys. Du har tidigare erfarenhet av operativt arbete i en driftmiljö och att handha IT relaterade frågor på strategisk nivå.

För att möta tjänstens utmaningar ser vi vikten av att du är en flexibel och självgående person med god analytisk förmåga som har fokus på användarna. Du har förmåga att förstå och erfarenhet av att administrera IT-infrastruktur. Då tjänsten innebär många kontaktytor, bland annat med systemleverantörer och andra partners, är det också viktigt att du har god samarbetsförmåga.

Sista ansökningsdag: 2018-11-29
  • Esk
  • hrk
  • AAA