Gruppchef GIS och fjärranalys

Metria

Rekryteringar

För oss på Metria är det geografiska läget viktigt. Vi vill få fler att använda geografiska data, GIS, fjärranalys och kartbaserade webbtjänster. Vi älskar kartor och driver utvecklingen framåt genom innovation och effektiv användning av insamlad data. Metria växer över hela landet och söker nu en Gruppchef GIS- och Fjärranalys Norr. Konsultgruppen finns i Luleå med två personer och i Kiruna med elva personer. Tjänsten som Gruppchef är planerad att lokaliseras till Kiruna eller Luleå, men också Umeå kan komma ifråga.

Läs mer på www.metria.se 

 

Dina huvudsakliga arbetsuppgifter

Definiera, planera och säkra kort- och långsiktig kompetens- och resursbehov inom ditt ansvarsområde. Leda, utveckla och coacha medarbetarna i gruppen.

Tillsammans med de övriga gruppchefer inom GIS och fjärranalys:

Bilda de leveransteam som behövs för att möta kundernas behov och krav för att utveckla erbjudanden mot prioriterade segment/kunder

Säkra att leveranser från projekten sker i enlighet med externa (och interna) kontrakt

Säkra beläggning samt optimalt och lönsamt utnyttjande av kompetens- och resurser

Driva förbättringar av arbetsmetodik, verktyg, processer för utveckling och förvaltning av IT-lösningar och på så sätt säkra att det görs på ett så likartat och framtidssäkert sätt som möjligt för olika uppdrag

Driva effektivitets- och kvalitetsförbättringar för att säkra såväl nöjd kund som lönsamhet för Metria

Driva förbättringar av affärsområdets leveranser med hänsyn till återanvändbarhet, kvalitet, kostnadseffektivitet

Framtidssäkra teknologi- och metoder

Driva och uppmuntra innovation i alla dess aspekter (teknologi, effektivitet, metoder osv)

Delta i interna och externa styrgruppsarbeten för att stödja projekt

Internt säljstöd till våra säljare samt i samråd med säljare ansvara för affärer och kunder

Som gruppchef rapporterar du till chefen för affärsområdet Konsult och Analys och ingår även i ledningsgruppen för affärsområdet

Vem söker vi?

Du har erfarenhet från IT-konsultbranschen där du även varit i ledande befattning  

Du har relevant utbildning inom IT

Erfarenhet och kunskap om GIS- och Fjärranalystjänster samt förståelse av de positiva effekter denna typ av teknik medför kunder i olika segment

Du är prestigelös, öppen och flexibel som person

Som ledare ser du att god kommunikation är viktig och är mån om att ditt budskap når fram

Du trivs med att jobba i en komplex miljö med många parallella uppgifter och är van vid att prioritera

I ditt ledarskap är du stabil, pedagogisk, självgående och verbal

Du agerar flexibelt och serviceinriktat i kontakten med Metrias kunder

I din profil som ledare jobbar du för en god stämning i din grupp och med vana av att coacha, driva, utveckla, entusiasmera och leda

Du har möjlighet att resa för att tillgodose din personals behov på de olika kontoren

Meriterande om du har erfarenhet av geografiska informationssystem

 

Vid frågor kontakta rekryteringskonsult Johan Torgerstad Cesab, telefon 070-941 45 80 

Välkommen med din ansökan !! 

Sista ansökningsdag: 2018-09-15
  • Esk
  • hrk
  • AAA