DevOps/Site Lead

Skyresponse AB

Rekryteringar

Skyresponse är ett mindre men snabbväxande SaaS bolag i tillväxtområdet IoT. Bolaget utvecklar ett avancerat och ledande molnbaserat system för larm- och incident-hanteringstjänster. Systemet används för att skapa säkerhet för människor och maskiner genom att reagera på avvikelser och säkerställa att de når fram till rätt person eller system. Det ger full spårbarhet genom hela larm- och incidenthanteringskedjan som dokumenteras i realtid, är fullt skalbart och globalt tillgängligt.

Våra IoT-applikationer i fokus nu är främst inom äldreomsorg och säkerhet men även inom andra områden där IoT skapar möjligheter för alarmhantering. I dagsläget finns kunderna främst i Norden men internationell expansion har redan påbörjats. Skyresponse utgår främst från 2 orter, Luleå där den tekniska utvecklingen sker från centralt belägna lokaler på Storgatan samt Stockholm där marknad/försäljning samt stödfunktioner är lokaliserade.

Vill du veta mer om bolaget besök: www.skyresponse.com/sv/

Rollen – DevOps/Site Lead

Tillsättningen av den nya rollen DevOps/Site Lead är ett led i att skala upp bolaget för att möta efterfrågan till följd av markant ökat antal kundkontrakt. Som DevOps/Site Lead är du ansvarig för att leda det växande teamet i Luleå samt vara den som har översyn av anlitade konsulter. Förutom det tekniska teamet är chefsarkitekt och produktchef baserade i Luleå.

Du kommer att leda arbetet i det befintliga teamet på 5 personer inom utveckling, drift och support och fortsätta byggandet av en agil kultur med snabba, säkra processer parallellt med att du rekryterar till ett växande team. I nära samarbete med chefsarkitekt, produktchef och det kommersiella teamet säkerställer du att fokus blir på projekt som medverkar till skalbarhet i linje med den strategiska produktplanen men också för förändring och driftsättning av ny mjukvara. Du kommer att vara den som ansvarar för resursplanering för att säkerställa att tidsplaner hålls. Rollen är fullt leveransansvarig.

DevOps/Site Lead är en central roll för att ta bolaget till nästa nivå genom möjligheten att vidareutveckla en DevOps organisation och bidra till att bygga ett starkt växande bolag. Utöver linjerollen så innefattar tjänsten även att vara ambassadören och platschefen för Skyresponse i Luleå.  Resor till Stockholm förekommer och du är en viktig del i en kvalificerad ledningsgrupp där man förväntas bidra med samarbete och ett bredare perspektiv för att fullfölja bolagets höga ambitioner.

Vem söks:

Skyresponse söker dig som är en beprövad ledare med gedigen erfarenhet och goda resultat inom en DevOps organisation. Du är bra på att utmana, förankra och driva DevOps prioriteringar framåt, samtidigt som du kan balansera tekniska och kommersiella perspektiv för att skapa tillväxt och resultat över tid. Du har erfarenhet av att bygga agila, samarbetsinriktade team som uppnår kundnytta i enlighet med strategin för produkt och bolag. Du har en bred teknisk förståelse och gärna erfarenhet av SaaS och molnbaserade tjänster, som är en del av vår ryggrad.

Vi vill att du utmanar, förankrar och driver prioriteringen av DevOps. Du sätter en balans mellan tekniken och det kommersiella perspektivet för att skapa uthållig tillväxt och resultat. I dig ser vi en lagbyggare som har förmågan att kommunicera väl på såväl svenska som engelska. Du triggas av att arbeta i en snabb, entreprenörsanda byggt på samarbete och enskilt ansvarstagande.

  • Esk
  • hrk
  • AAA