Rosa oktober 2018

Vi stödjer Cancerfondens Rosa Bandet-kampanjen 2018 som pågår under oktober månad. Det gör vi med att ge ett bidrag till Cancerfonden och genom att stötta Luleå Baskets ”Rosa Matchen” den 26 oktober.

  • Esk
  • hrk
  • AAA