Rekrytering och ledarskap sedan 1985

Ibland behöver din organisation rekrytera en ledare eller nyckelperson.

Då är det viktigt att det blir rätt.

Vad kan vi stå till tjänst med

Executive Search

Executive Search

Vår ambition är att identifiera, attrahera, utvärdera och utveckla nyckelpersoner som kan bidra till att skapa en effektiv och lönsam verksamhet. Läs mer om Executive Search

Annonsrekrytering

Annonsrekrytering

Vi erbjuder rekrytering av chefer och specialister som kan bidra till att skapa en effektiv och lönsam verksamhet. Läs mer om Annonsrekrytering

Personbedömning och Tester

Personbedömning och Tester

Vi använder oss av olika personlighetsinventorier och beteendeobservationer kombinerat med djupintervju och feedback. Läs mer om Personbedömning och Tester

Nyheter

Det händer mycket på Cesab under 2019.

Nytt år, nya möjligheter! Cesab går in i sitt 35:e år, som ett av Sveriges första Executive Search-företag och fortfarande det enda i Norrland. Nu, precis som då, arbetar vi med att identifiera, at...

God Jul och Gott Nytt År!

Från oss, ett stort tack för ett gott samarbete! Årets julgåva skänker vi till Läkare utan gränser; https://gavoshop.lakareutangranser.se/pdf/digital/57191/138344 God Jul och Gott Nytt År!Katarin...

ESK Academy

Föreningen Sveriges Executive Search Konsulter - ESK- hade den 8 november sitt höstmöte. En mycket trevligt dag med intressanta och inspirerande föreläsningar! Först ut i ESK Academy kom “Ledarskap...

  • Esk
  • hrk
  • AAA