Rekrytering och ledarskap sedan 1985

Ibland behöver din organisation rekrytera en ledare eller nyckelperson.

Då är det viktigt att det blir rätt.

Vad kan vi stå till tjänst med

Executive Search

Executive Search

Vår ambition är att identifiera, attrahera, utvärdera och utveckla nyckelpersoner som kan bidra till att skapa en effektiv och lönsam verksamhet. Läs mer om Executive Search

Annonsrekrytering

Annonsrekrytering

Vi erbjuder rekrytering av chefer och specialister som kan bidra till att skapa en effektiv och lönsam verksamhet. Läs mer om Annonsrekrytering

Personbedömning och Tester

Personbedömning och Tester

Vi använder oss av olika personlighetsinventorier och beteendeobservationer kombinerat med djupintervju och feedback. Läs mer om Personbedömning och Tester

Nyheter

Frukostseminarie på Assessio ”Innovation och vår omvärld. Hur möter vi framtidens behov?”

Assessio bjöd in till ett högaktuellt frukostseminarium om digitalisering och transformation med innovationsexperten Niklas Huss. Digitaliseringen ställer krav på förändrade arbetsprocesser och Nik...

Sveriges Executive Search Konsulter

Under EKSs årsmöte som hölls i Stockholm under april, träffades mer än 30 nya och etablerade medlemmar för en väldigt uppskattad och inspirerande eftermiddag och kväll. Bra med energi, diskussioner...

  • Esk
  • hrk
  • AAA