Rekrytering och ledarskap sedan 1985

Ibland behöver din organisation rekrytera en ledare eller nyckelperson.

Då är det viktigt att det blir rätt.

Vad kan vi stå till tjänst med

Executive Search

Executive Search

Vår ambition är att identifiera, attrahera, utvärdera och utveckla nyckelpersoner som kan bidra till att skapa en effektiv och lönsam verksamhet. Läs mer om Executive Search

Annonsrekrytering

Annonsrekrytering

Vi erbjuder rekrytering av chefer och specialister som kan bidra till att skapa en effektiv och lönsam verksamhet. Läs mer om Annonsrekrytering

Personbedömning och Tester

Personbedömning och Tester

Vi använder oss av olika personlighetsinventorier och beteendeobservationer kombinerat med djupintervju och feedback. Läs mer om Personbedömning och Tester

Nyheter

Talent Acquisition Forum 2018

Cesab utbyter erfarenheter med 150 likasinnade proffs inom rekrytering! Vi besöker Talent Acquisition Forum 2018 som fokuserar på rekrytering och kompetensförsörjning, där spännande talare och pan...

Frukostseminarie på Assessio ”Innovation och vår omvärld. Hur möter vi framtidens behov?”

Assessio bjöd in till ett högaktuellt frukostseminarium om digitalisering och transformation med innovationsexperten Niklas Huss. Digitaliseringen ställer krav på förändrade arbetsprocesser och Nik...

  • Esk
  • hrk
  • AAA