Rekrytering och ledarskap sedan 1985

Ibland behöver din organisation rekrytera en ledare eller nyckelperson.

Då är det viktigt att det blir rätt.

Vad kan vi stå till tjänst med

Executive Search

Executive Search

Vår ambition är att identifiera, attrahera, utvärdera och utveckla nyckelpersoner som kan bidra till att skapa en effektiv och lönsam verksamhet. Läs mer om Executive Search

Annonsrekrytering

Annonsrekrytering

Vi erbjuder rekrytering av chefer och specialister som kan bidra till att skapa en effektiv och lönsam verksamhet. Läs mer om Annonsrekrytering

Personbedömning och Tester

Personbedömning och Tester

Vi använder oss av olika personlighetsinventorier och beteendeobservationer kombinerat med djupintervju och feedback. Läs mer om Personbedömning och Tester

Nyheter

Det händer mycket på Cesab i höst.

Många nya spännande rekryteringsuppdrag har kommit in och vi ser en fortsatt positiv utveckling kommande månader. Alla våra uppdrag är inte publika och därför kan du kontakta oss för att höra vad s...

Ny webbplats!

Ny webbplats. Samma ledande aktör inom rekrytering och ledarutveckling. Vi på Cesab är stolta över att välkomna dig till vår nya webbplats www.cesab.se. Precis som innan kan du ta del av befattnin...

Cesab International

Katarina Stehn, Cesab, besökte i maj Cesab International i San Diego. Ett mycket intressant besök med givande erfarenhetsutbyte. Erik Mjoen, Cesab International visade upp och berättade om sin ver...

  • Esk
  • hrk
  • AAA