Rekrytering och ledarskap sedan 1985

Ibland behöver din organisation rekrytera en ledare eller nyckelperson.

Då är det viktigt att det blir rätt.

Vad kan vi stå till tjänst med

Executive Search

Executive Search

Vår ambition är att identifiera, attrahera, utvärdera och utveckla nyckelpersoner som kan bidra till att skapa en effektiv och lönsam verksamhet. Läs mer om Executive Search

Annonsrekrytering

Annonsrekrytering

Vi erbjuder rekrytering av chefer och specialister som kan bidra till att skapa en effektiv och lönsam verksamhet. Läs mer om Annonsrekrytering

Personbedömning och Tester

Personbedömning och Tester

Vi använder oss av olika personlighetsinventorier och beteendeobservationer kombinerat med djupintervju och feedback. Läs mer om Personbedömning och Tester

Nyheter

Ramavtal med Luleå tekniska universitet

Cesab har skrivit nytt ramavtal med Luleå tekniska universitet, www.ltu.se gällande Rekryteringsstöd. Det tidigare avtalet startades i november 2012 och nu fortsätter samarbetet vidare med det nya ...

Vi gratulerar Helena!

Helena Forsgren, Cesab, har i dagarna tagit en fil.kand examen med Psykologi som huvudämne vid Luleå tekniska universitet. Uppsatsen är en kvantitativ studie som handlar om att utföra begåvningstes...

Auktorisation gör det lättare att välja konsult

Cesab är auktoriserad HRK konsult – Sveriges branschförening för Human Resource Konsulter (vi var en av de första medlemmarna). Auktorisationen ger de som köper HR-tjänster en möjlighet att välj...

  • Esk
  • hrk
  • AAA