Rekrytering och ledarskap sedan 1985

Ibland behöver din organisation rekrytera en ledare eller nyckelperson.

Då är det viktigt att det blir rätt.

Vad kan vi stå till tjänst med

Executive Search

Executive Search

Vår ambition är att identifiera, attrahera, utvärdera och utveckla nyckelpersoner som kan bidra till att skapa en effektiv och lönsam verksamhet. Läs mer om Executive Search

Annonsrekrytering

Annonsrekrytering

Vi erbjuder rekrytering av chefer och specialister som kan bidra till att skapa en effektiv och lönsam verksamhet. Läs mer om Annonsrekrytering

Personbedömning och Tester

Personbedömning och Tester

Vi använder oss av olika personlighetsinventorier och beteendeobservationer kombinerat med djupintervju och feedback. Läs mer om Personbedömning och Tester

Nyheter

Ny webbplats och skön sommar!

Ny webbplats. Samma ledande aktör inom rekrytering och ledarutveckling. Vi på Cesab är stolta över att välkomna dig till vår nya webbplats www.cesab.se. Precis som innan kan du ta del av befattnin...

Cesab International

Katarina Stehn, Cesab, besökte i maj Cesab International i San Diego. Ett mycket intressant besök med givande erfarenhetsutbyte. Erik Mjoen, Cesab International visade upp och berättade om sin ver...

Cesab förstärker ytterligare - ny medarbetare

Johan Torgerstad har anställts som Rekryteringskonsult på Cesab.Johan har lång och gedigen erfarenhet av rekrytering, ledarskap och kompetensförsörjning. Han är utbildad officier vid Militärhögskol...

  • Esk
  • hrk
  • AAA